Praktiske oplysn.

faergen1

Færgeforbindelse
For at komme til Barsø, skal du enten sejle selv eller sejle med Barsø Færgen, som afgår fra Barsø Landing ved Løjt Kirkeby.
Sejlturen tager 15 minutter, og der er plads til 24 personer. Reserver derfor plads i god tid. Øboerne har fortrinsret til de ordinære ture.
Er færgen fyldt op på en normal afgang, skal den efter aftale sejle en tur en halv time senere. Dette kaldes en oprydningstur og koster ikke ekstra.
Ture uden for den ordinære sejlplan bestilles hos færgeføreren.

I mange år var den eneste forbindelse med fastlandet en lille sejlbåd, som færgemanden i vindstille vejr måtte ro. Den blev siden afl øst af en motorbåd.
En ombygget fiskerbåd, Nordstjernen, blev senere sat ind på ruten, og denne kutter blev i 1972 afløst af en færge, hentet hjem fra Holland. Denne færge, der aldrig blev kaldt andet end Hollandsfærgen, sejlede mellem Barsø og Barsø Landing frem til 1980, da Barsøfærgen nybygget forlod Aabenraa Værft. I 2002 blev denne færge forlænget med tre meter, så det i dag er muligt at tage større landbrugsmaskiner og mælketankvogn med.

Gæst på Barsø
• Øboerne passer på deres ø. Som gæst skal du gøre det samme.
• Brug affaldsstativer og fl askecontainer.
• Bræk ikke grene af i de levende hegn.
• Glæd dig over de vilde blomster, men lad dem stå, så kommer de også til næste år.
• Teltslagning er ikke tilladt uden aftale med lodsejeren.
• Tænd ikke bål uden forudgående aftale.
• Gå ikke ind i vådområder. Her ligger mange fugle på æg.
• Hav altid hunden i snor.
• Hold dig til de viste stier.

Ved færgelejet findes der: Offentlige toiletter. Containere til affald og flasker.
Hjertestarter findes ved toiletbygningen nær færgelejet, samt ved brandstationen, midt på øen.
Sommerkiosk
Gårdudstilling på Barsø Bygade 22.
Lystbådhavn til ca. 10 gæstesejlere.

Overnatning:
Barsøhuset: Huset kan lejes hos 1. Sct. Georgsgilde i Aabenraa.
Ferielejlighed: Der kan lejes lejligheder på en af øens gårde.
Bed and Breakfast: Fem værelser i ombygget stald.
Økohuset: 2 ferielejligheder i et “økohus”

Nyttige telefonnumre :

Barsøfærgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    73 76 88 00
Kiosk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    61 65 51 61, åben efter aftale
Barsøhuset, udlejning: . . . . . . . . . . . .   29 66 13 55
Nissens Ferielejligheder: . . . . . . . . . .  . 74 61 71 96
Bed and Breakfast: . . . . . . . . . . . . . . .  20 12 80 92
Økohuset, lejligheder . . . . . . . . . . . . .    30 62 06 59

Kontakt til Beboerforeningen: 
mail: post@barso.dk

Barsø fotos

Barsø Links

TIL SALG

lille annonce